Ali Şeriati

En büyük facia, zor ve zorbalığın takva ve kutsallık elbisesini giydiği zamandır.

Ali Şeriati