Martin Hartmann

Eleştiri beni incitmez, uyandırır.

Martin Hartmann