Winston Churchill

Eğitimsiz bir insan için söylenmiş sözler, kitap okumaktan daha iyi bir şeydir.

Winston Churchill


Meşhur SözlerSon Sözler