Henry Brougham

Eğitim görmüş halkı bir yöne sevk etmek kolay, sürüklemek güçtür, idare etmek kolay, köleleştirmek imkansızdır.

Henry Brougham


Meşhur SözlerSon Sözler