Hazreti Ali

Eğer zalim ısrarla zulme devam ediyorsa bil ki sonu yakındır.

Hazreti Ali