Minyeli Abdullah

Eğer İngiliz doğru, Müslüman eğri ise işimiz zor demektir.

Minyeli Abdullah