Süleyman Demirel

Ege Yunan gölü değildir, Ege bir Türk gölü de değildir. Binaenaleyh, Ege bir göl de değildir.

Süleyman Demirel