İmam Maverdi

Edep, tecrübe ile kazanılır.

İmam Maverdi