Descartes

Düşünüyorum, öyleyse varım.

Descartes


Meşhur Sözler



Son Sözler