İmam Matüridi

Düşünmemeyi telkin eden her türlü his şeytan işidir.

İmam Matüridi


Meşhur SözlerSon Sözler