Francis Bacon

Düşüncelerimiz arasında şüpheler, kuşlardan yarasaya benzer yarasalar gibi her alacakaranlıkta uçuşurlar.

Francis Bacon