Irvin D. Yalom

Düşünceler, duygularımızın gölgesidir.

Irvin D. Yalom / Nietzsche Ağladığında