Tevfik Fikret

Düşmek etrafı görmemektir.

Tevfik Fikret