Elbert Hubbard

Düşmanının yoksa, dost bakımından da aynı durumda olmalısınız.

Elbert Hubbard