Max Weber

Dürüstlük en iyi politikadır.

Max Weber