Charlie Chaplin

Dünyayı anneler, şairler ve öğretmenler yönetseydi, kimseler sızlanmazdı.

Charlie Chaplin