John Steinbeck

Dünyada en değer verilmesi gereken şey, insanın özgür ve keşfeden zihnidir.

John Steinbeck