Hazreti Ali

Dünya malına çok değer veren kişilerle arkadaşlık etme; fakir olursan hor görürler, zengin olursan kıskanırlar.

Hazreti Ali