İmam Maverdi

Devlet, makam ve büyüklük değiştiren dolaba çarpılacaktır. Dünya işlerinin geçmişleri hiç olmamış, gelecekleri de geçmiş gibidir.

İmam Maverdi / Yüce Hedefler