James Joyce

Dünya denilen bu kokuşmuş çöplükte her şeyden şüphe edebiliriz, bir annenin sevgisi hariç.

James Joyce