Kutadgu Bilig

Dünyаyı elde tutmаk için insаn, аnlаyışlı olmаlıdır. Hаlkа hаkim olmаk için ise hem аkıl hem cesаret gerekir.

Kutadgu Bilig / Yusuf Has Hacib