Ferîdüddin Attâr

Dört şey bedbahtlık eseridir; cahillik, tembellik, kimsesizlik, bayağılık.

Ferîdüddin Attâr


Meşhur SözlerSon Sözler