Feridüddin Attar

Dört şey bedbahtlık eseridir; cahillik, tembellik, kimsesizlik, bayağılık.

Feridüddin Attar