Çiçero

Doğruluk ve sorumluluk sahibi kimse lider olmaya layıktır.

Çiçero