John Locke

Doğa kanunları Tanrı'nın emirleridir. Onlar olmasa, biz ahlakı dayandıracak bir temel bulamayız.

John Locke