Erich Fromm

Direnme gücü, dünya evet sözcüğünü duymak istediğinde hayır diyebilme yetisidir.

Erich Fromm


Meşhur SözlerSon Sözler