Nurettin Topçu

Dinci gazeteler, düşünen ve seven ruhları her gün Müslümanlıktan soğutarak uzaklaştıran menfaat ve tezvir vasıtalarıdır.

Nurettin Topçu


Meşhur SözlerSon Sözler