Ali Şeriati

Din, paradan beslendiği sürece gayet tabii paranın hizmetçisi olacaktır, halkın değil.

Ali Şeriati