Hz. Muhammed

Diliyle insanları kıranları, ibadetleri temizlemez.

Hz. Muhammed / Tolstoy