Sultan Veled

Dilin müşterisi kulaktır.

Sultan Veled