Hazreti Ali

Dil pek keskin bir kılıçtır, kan akıtmadan can yakar.

Hazreti Ali