Kaşgarlı Mahmud

Dil ile düğümlenen, diş ile çözülmez.

Kaşgarlı Mahmud