Louis de Saint-Just

Devrimler silahlardan çok, yasaların patlamasıdır.

Louis de Saint-Just