Napoleon Bonaparte

Devlet yalnız mahmuzlarla ve çizmelerle yönetilir.

Napoleon Bonaparte


Meşhur SözlerSon Sözler