Cengiz Aytmatov

Demirci ustası savaşa giderken önce çekiciyle örsüne veda edermiş.

Cengiz Aytmatov / Toprak Ana