Peyami Safa

Deliliğin hiç olmazsa mazisi şanlı, aptallığın şerefli bir tarihi bile yok.

Peyami Safa