H. G. Wells

Değişimin ve değişime gereksinimin olmadığı yerde akıl da yoktur.

H. G. Wells / Zaman Makinesi