Nesimî

Çünkü bildin müminin gönlünde beytullah var, niçün izzet etmedin ol beyte kim Allah var.

Nesimî / Şiir


Meşhur SözlerSon Sözler