Dadaloğlu

Çok yaşayıp, mihnet ile ölmeden, az yaşayıp dem sürmesi yeğ imiş.

Dadaloğlu