Hazreti Ali

Cimri, her zaman aşağılıktır, kıskanç olan her zaman işkencededir.

Hazreti Ali