Minyeli Abdullah

Çilesini çekmediğimiz şey bizim değildir.

Minyeli Abdullah