Minyeli Abdullah

Cemaatler, İslam Üniversitesi'nin fakülteleridir. Fakülteler, birbiriyle mukayese edilemez.

Minyeli Abdullah