Sait Çamlıca

Cemaat ve tarikatlar, oy alamayacaklarını bildikleri için asla parti kurup riske girmezler.

Sait Çamlıca