Sait Çamlıca

Cemaat ve tarikatlar, kim iktidara gelirse onun etrafına toplanırlar. Kene gibi.

Sait Çamlıca