Carl Gustav Jung

Çatışma yaratmak, kelimenin tam anlamıyla şeytani bir erdemdir. Çatışma, duygulanım ve duyguların ateşini yakar ve her ateş gibi bunun da iki yönü vardır: Yakmak ve aydınlatmak.

Carl Gustav Jung / Dört Arketip