Will Rogers

Büyük olmak, büyük bir şeydir fakat insan olmak, ondan da büyüktür.

Will Rogers