Carl Gustav Jung

Büyük bir uçurum vardı zihinlerimiz arasında.

Carl Gustav Jung