Karl Marx

Bütün tarihsel olaylar ve kişiler iki kez yinelenir. İlkinde trajedi, ikincisinde komedi olarak.

Karl Marx