Ali Şeriati

Bunlar vahiyden ve ayetten, bizzat halkı yağmalamak için bir araç olarak faydalandılar.

Ali Şeriati / Ebuzer