John Dewey

Bugünün çocuklarını dünün yöntemleri ile eğitirsek, yarınlarından çalarız.

John Dewey