Ömer Lütfi Mete

Bu ülkede yüz tane adam gibi adam varsa doksan tanesi ülkücüdür.

Ömer Lütfi Mete